Ordet aura stammer fra latin og betyder oprindeligt udstråling eller glorie.
Aura er et energifelt, vi har rundt om vores krop.
Hvis du træner dit øje til det, kan du faktisk se din egen og særligt andres energifelt.
Alternativt kan man benytte maskiner eller apparater, der kan læse vores aura. Nogle af disse maskiner, kan oveni købet tolke på billedet af energifeltet.

Et billede af din aura, kan hjælpe dig i din personlige udvikling.

Din aura består af 7 overordnede farver, svarerne til vores chakra-farver.
Hver farve står for et område i vores liv. Des stærkere vi er på et område, des mere vil farven for dette område fylde i vores aura.
Derved kan du på din aura se, hvilke områder i dit liv, du bør have ekstra fokus på og hvilke områder, du skal holde lidt igen på.

Gennem dit liv, vil din aura hele tiden ændre udseende i takt med din personlige og spirituelle udvikling.

Intuition og aura

Når vi bruger vores intuition og får et førstehåndsindtryk af andre mennesker, er det ofte dele af deres aura vi opfanger, hvad end det sker bevidst eller ubevidst.

Hvis du træner dit øje for aura og lærer at tyde farverne og formen, vil du hurtigere kunne danne et korrekt indtryk af fremmede mennesker.

På den måde kan du faktisk beskytte dig selv, overfor personer, der ikke har rene hensigter i deres bekendtskab med dig.

På billedet herunder kan du se
et eksempel på hvordan man ser energifeltet

Du kan mærke både dit og andres energifelt

Har du nogensinde prøvet, at have følelsen af, at der står nogen bagved dig og når du vender dig om, så er der faktisk nogen lige bag ved dig? Og til trods for, at du faktisk vendte dig om, fordi du havde fornemmet det, så bliver du alligevel forskrækket.

At du mærker når andre kommer tæt på, skyldes at enten de eller deres energifelt, kommer indenfor dit eget energifelt.
At du bliver forskrækket, skyldes at du ikke er bekendt med følelsen af energien og at du ikke arbejder med den i det daglige.

Du kan træne det at mærke et energifelt, ved at prøve at lade andre nærme sig dig, mens du har lukkede øjne. Så siger du til, når du kan mærke de er ved dig. Bagefter kan I bytte rolle, så du også mærker en anden persons energifelt.